LATEST

Eleonora in objectives
August 16, 2017

ЖИВОТОТ Е УБАВ

ЖИВОТОТ Е УБАВ Нарконон Програмата е составена од неколку чекори т.е. делови кои ја прават уникатна. Еден од тие чекори кој е веднаш после делот Детоксикација е Комуникациски вештини. Студент во Нарконон Балкан го споделува со вас неговиот успех токму на делот Комуникациски вештини.

read more...

Знаци и симптоми од употреба на бензодиазепини

Бензодиазепините се еден вид лек кој се користи во медицината за смирување на личност која има прекумерена возбудена, вознемиреност, страв, нервозност, покачена психичка тензија и сл.

read more...

ПОБИСТРИ МИСЛИ

Дел од Нарконон Програмата е делот за Детоксикација или делот каде учесникот во Нарконон Програмата го чисти своето тело од отрови. Детоксикацијата е комбинација од вежби во вид на трчање, потење во сува сауна и внимателен режим на исхрана и хидратација на телото.

read more...

I’m able to face and control situations

Doing the Confronting Drill, I gained the confidence to face anything and to not be scared of it. Now I’m able to confront something or someone while I'm mentally present without avoiding the person or the thing.

read more...

Life is now easy

When I started with these drills I really didn’t know what to expect from them. I only knew that they would help me to become more aware of the environment and that I would become more in present time.

read more...

Eleonora in Drug Rehab
July 11, 2017

ПРАВЕЦ КОН УСПЕХОТ

Првиот ден кога ја започнав Нарконон Програмата се чувствував многу уморно и напнато. Ми беше малку чудно и нереално како би можел да се чувствувам подобро од примена услуга т.е. од асисти, вежби. Но, после првиот примен асист почувствував опуштање.

read more...

Најчесто злоупотребувани лекови на рецепт

Постојат три класи на лекови на рецепт кои често се злоупотребуваат од сите возрасти, вклучувајќи ги и младите луѓе.

read more...

СРЕЌАТА Е ИЗБОР

Она што го научив и стекнав како придобивки за време на Нарконон Програмата во Нарконон Балкан продолжив да го користам после завршувањето на Нарконон Програмата. Сето тоа ми помага многу да можам да функционирам нормално.

read more...

НЕ СЕ ОТКАЖАВ

Нарконон Програмата е составена од неколку чекори. Секој чекор од Програмата му помага на поединецот полесно да ги надмине сите потешкотии кои ги има поради зависноста. Првиот чекор е Одвикнување од дроги без помош на дроги.

read more...

This course answered a lot of questions

This book completely explained to me a question I’ve been asking myself but never got an answer for until I began this course. I wondered why my life was good one day and bad the next for no reason.

read more...