Интернационален ден против конзумирање и транспорт на дрога - 26 јуни

Интернационален ден против конзумирање и транспорт на дрога - 26 јуни

Од 1987 Обединетите нации има објавено интернационален ден против конзумирањето и транспортот на дрога со цел да се сигнализира на цел свет за општественото страдање што супстанците го предизвикуваат на човештвото.

Нарконон Програмата учествувава во овај настан откако била воспоставена против овај страшен непријател за повеќе од пола век, кој самиот убива милиони жртви секоја година. Нарконон центрите не само што рехабилитираат илјадници млади луѓе од дрога и од алкохол, туку влегуваат во училиштата да внесат нешто повеќе од надеж, а тоа е повеќе информации за тоа како дрогите и алкохолот можат негативно да влијаат на животот. Во повеќето од 50 години теренска работа откривме дека информацииите што ги имаат децата се општо грешни и се распостранети од тие што ги продаваат дрогата и алкохолот.

Со грешни информации младите луѓе се во ризик.

Клучната порака што младата личност мора да ја знае покрај сите методологии кои можат да бидат цврсто изградени на овај предмет е следното: Природните задоволства што животот може да ги понуди се од супериорна природа во споредба со задоволството од дрогите.


Споредностите се:

  • Да имате задоволство и среќа можета да користите дрога и да учите, работите за да ги остварите вашите цели.
  • Двата начини прават варијација од сензации што можат да ја задоволат личноста.
  • Двата начини имаат и позитивни и негативни аспекти.

Разликите се:

  • Дрогите се лесни за да се најдат и нема никаква потреба од квалификации за да ги користите, додека пак постигнување на целта бара време, напор, учење и вежбање. Не е нешто што доаѓа веднаш: тоа е цел, цел што сакаш да ја постигниш во иднина.
  • Потенцијалот за задоволство е многу поголем за луѓето што ги постигнуваат нивните цели во животот. Ќе биде потребен труд за да се постигне но многу искуства ќе бидат стекнати на истиот пат. Не е сосема погрешно за да се каже без никаква болка нема победа, но исто така без никаков труд нема резултат, е целосно вистина.
  • Со дрогите личноста почнува да искусува интензивно задоволство и малку болка, само за да заврши со огромна болка и никакво задовлоство.
АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as Director of Promotion & Marketing at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА