Мојата иднина е во мои раце

Narconon Balkan
(Слика од Dream Visuals/Shutterstock.com)
 

Денес ги увидов причините поради кои ми се случувале лошите ситуации, зошто сум реагирал така предходно и дека сам сум отворал проблеми со некоја личност, па на крај сум мислел дека таа личност е виновникот за мојата лоша состојба. Разбрав дека поради моето незнаење сум дозволувал други личности да влијаат врз мојот живот, сум дозволувал да бидам потиснуван од секој околу мене. Сега сум убеден дека премногу работи околу мене можам да ги забележам и спречам уште пред да се случат. Конечно почнав да имам вистински интерес за мојот живот и за тоа како да ја креирам мојата иднина.

Ф.П. студент на Нарконон Програмата


АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА