Невозможното го направив возможно и се извадив од жив пекол

(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)

Победата од целокупниот пограм, значи од кога дојдов па се до сега е тоа што можам да го видам со отворени очи животот. Сфатив колку многу е значајно човек да биде буден и да биде присутен во моментот. Јасно ми е дека и најситната работа направена си носи свои последици. Исто така ми е јасно дека само разумните луѓе успеваат и не паѓаат во било каква опасност и штетност.

„Задоволен сум од самиот себе, бидејќи невозможното го направив возможно и се извадив од жив пекол.“

Задоволен сум од самиот себе, бидејќи невозможното го направив возможно и се извадив од жив пекол. После цела оваа рехабилитација и едукација со знаењето кое го стекнав сигурен сум дека ме очекува живот со нормално дејствување и со многу успеси на сите области од мојот живот.

Студент на Нарконон Балкан - М.А.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА