Спремен да го искусам животот на свесно ниво

Narconon Balkan
(Слика од Tim Bogdanov/Unsplash.com)
 

Со завршуањето на сите чекори од Нарконон програмата јас се чувствувам како нова личност која што е чесна, одговорна и спремна да го искуси животот на свесно ниво.

Во текот на програмата поминав низ многу промени кои со мојата добра волја и со професионалните и добронамерните насоки од персоналот ги надминав. Oбновив многу способности, научив основни и многу применливи информации за животот, се самозапознав себеси, ги вратив своите лични вредности, си го вратив интегритетот и самодовербата и дефинитивно се справив со мојата зависност од дроги.

„Претходно само верував, а сега ми стана реално дека секој може да се промени и да го живее животот ослободен од дроги и други зависности, а за тоа е потребно само вистински да се сака и да се дојде на вистинското место.“

Претходно само верував, а сега ми стана реално дека секој може да се промени и да го живее животот ослободен од дроги и други зависности, а за тоа е потребно само вистински да се сака и да се дојде на вистинското место. Ти благодарам Л. Рон Хабард. Им благодарам на извонредната и најдобра испорака на програмата на пресоналот на Нарконон Балкан.

Дипломец на Нарконон Балкан – Б.С.


АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА