Исто како во времето пред да земам дрога

Студент на Нарконон Балкан - А.М.
Студент на Нарконон Балкан - А.М.

Денес се чувствувам многу добро и убаво. Исто како во времето пред да почнам да земам дроги. Тогаш луѓето сакаа со мене да се дружат и да зборуваат бидејќи кажував шеги и интересни работи.

Како што почнав да земам дроги се изгубив самиот себе, го изгубив друштво, луѓето не правеа ни здраво со мене и изгубив надеж за животот. Се откажав и само легнав во кревет како пред умирање. Лекарства, дрога, спиење и никако смеа, шала или дружење.

Ама имало госопод, дојдов во Нарконон Балкан и ми се врати животот. Пак почнав да функционирам нормално, да комуницирам и да се смеам со луѓето. Со работењето на Објективите се чувствувам повеќе во сегашно време. Се присетив и на сите лоши случки што им ги имам направено на моето семејство, а ги има многу такви. Отсега па натаму ќе се трудам да им надоместам со добри дела.

Студент на Нарконон Балкан - А.М.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА