Како функционираат дрогите?

Desperate man
Дрогите во суштина се отрови. Земената количина на отровот го определува ефектот. Мала количина делува како стимуланс (ја зголемува активноста). Големе количина делува како седатив (ја намалува активноста). Уште поголема количина отров може да предизвика смрт.

Ова е вистината за секоја дрога. Само количината игра улога во нивниот ефект. Дрогите ги блокираат сите сензации, посакуваните и непосакуваните. И додека дрогите изгледаат како краткотрајно решение или справување за некоја болка, тие всушност ги искоренуваат способностите и ја заматуваат свеста.

Колку и да е тешко да се соочи проблемот, последиците од злоупотреба на дроги се секогаш потешки од обидот да се најде решение за овај проблем, тоа е така затоа што дрогите ги одземаат сензациите и радостите кои се единствена причина за живот.

Зависниците имаат избор да бидат мртви со дроги или да бидат живи без нив.

Како делуваат дрогите врз умот?

Умот е всушност збир на ментални слики. Овие слики ја сочинуваат меморијата која е создадена за решавање на проблемите во животот.

Drugs and the mind

Кога ќе помислите на нешто, добивате слика во умот. Овие ментални слики лесно можете да ги видите, затворете ги очите, помислете на мачка и умот ќе создаде слика од мачка. Вообичаено кога ќе се сетите на нешто, умот реагира брзо да ви долови ментални слики и информации за тоа нешто.

Дрогите знаат да ги заматат менталните слики и да ги направат нејасни, создавајки празни флеки (црни дупки). Кога ќе се обидете да добиете информации во овај маглив неред вие нема да успеете. Дрогите прават да се чувствувате бавни или глупави и да имате неуспеси во животот. Тие можат да ги изменат перцепциите на зависникот и тој да добие искривена слика за работите околу него. Како резултат може да се забележи дека однесувањето и дејствувањето на зависникот знае да биде многу чудно и ирационално, дури зависникот некогаш станува насилен.

И како што животот на зависникот се полни со неуспеси и станува потежок, тој сака уште повеќе дроги барајки решение во зголемените проблеми.

АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as a Marketing and Promotions Manager at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА