Способноста да се види светот околу себе јасно

Човек што стоеше во близина на езерото на планините
(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)

Надворешни перцепции

Употребата на дроги предизвикува губење на способноста за перцепирање на амбиентот во кој се наоѓаме и губење на контролата врз него, правејќи ја личноста опасна за себе и за другите. Светот кој не опкружува го перцепираме со помош на сензорните канали како што се: сетилото за мирис, сетилото за допир, видот, слухот и вкусот.

Лицето кое користело дроги посакува да живее еден нормален живот и сака да биде способен да ги разрешува ситуациите во својата средина. На жалост, дрогите го онеспособуваат да ги прими сите потребни сензорни информациим, неопходни за да работи со успех. Како последица, дрогите предизвикуваат правење грешки од страна на оној кој ги употребува, предизвикуваат проблеми и доведуваат до една генерална неспособност за решавање на ситуациите во средината.

Објективите на Нарконон

Дрогите ја отапуваат свеста на единката и ја исклучуваат од комуникација со околината. Објективите помагаат да се доведе студентот во комуникација со другите и со сегашната околина, така што го екстровертираат неговото внимание од вознемирувачките сеќавања поврзани со земање дрога и му овозможуваат да има перспектива која е помалку субјективна, а повеќе објективна. Тој е способен да го види светот околу себе јасно, често за прв пат по многу години.

Приказна за успех од студент на овој чекор

„Во текот на оваа Објектив вежба работите и предметите ми станаа многу пореални, можам да ги гледам целосно, како да ми се отвори хоризонтот. Работите ги гледам подетално. За мене во животот пореални биле работите кои можам да ги допрам, да ги почувствувам, да ги видам најпрво а после да верувам во нив. Секогаш сум имал сомнеж во зборовите на луѓето, се додека не сум ги видел нивните акции и дела.
„Многу повеќе почнав да се радувам на реалноста и повеќе да ги ценам реалните работи што ме опкружуваат.“

Многу повеќе почнав да се радувам на реалноста и повеќе да ги ценам реалните работи што ме опкружуваат како на пример снегот на кој долго време не сум му се израдувал. Не сум ни го забележувал назад во годините, тој постоел ама мене не ми бил навистина реален како и многу други работи што можат да ме исполнат во душата, да ме направат среќен и да ми го направат животот поубав.

Претходно сум мислел само на дрога и не сум можел да уживам во реалноста, сум живеел во еден нереален свет а има толку многу убави работи околу мене. Увидов дека со земањето на дрога јас се затворив во себе берејќи ја цела негативна енергија од дрогите во мене и неможев да ја исфрлам надвор. Многу другари и луѓе сакале да ми помогнат, ми се јавувале и ме барале под дрво и под камен а јас сум се криел, ни самиот незнам зошто не сум сакал ништо да споделам со нив. Кога дојдов во Нарконон повеќе комуницирам со луѓе, споделувам и добро и лошо и со тоа автоматски се осеќам послободен и многу подобар. Сфатив колку е битно да комуницирам со луѓе и да го споделам тоа што ми лежи на срце.“

Студент на Нарконон Балкан – Г.Т.

АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as Director of Promotion & Marketing at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА