Животните потешкотии сега ми се предизвици

Narconon Balkan
(Слика од Patricia Perez R/Shutterstock.com)
 

Менување на состојбите ми го сврте вниманието кон тоа колку малку сум посветувал внимание на случувањата во мојот живот. Се пронајдов во секоја една состојба со точка и запирка. Досега сум ги забележувал но немоќно стоев пред нив. Второ, дојдов до заклучок дека за да можам успешно да ги справувам состојбите морам да ги имам во баланс сите области од мојот живот. Состојбите немаат тежина, немаат никакво значење доколку етиката е нарушена. Од друга страна владеењето со состојбите ја зацврстува етиката. Справувањето со животните ситуации е безболна операција со помош на знаењето на оваа технологија. Животните потешкотии и застои сега веќе не ги гледам како пречки туку како предизвик.

„Ништо не е страшно. Ништо не е нерешливо. Искреноста и чесноста ги имам. Вољата ја имам. Желбата ја имам.“

Овој курс ми отвори нова перспектива. Ми понуди начин како да се лоцирам и тоа да го прифатам без болно. Ништо не е страшно. Ништо не е нерешливо. Искреноста и чесноста ги имам. Вољата ја имам. Желбата ја имам. Алатките ги имам. Технолигјата ја усвоив. НА РАБОТА!

Д.К. студент на Нарконон Програмата


АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА