Чуда се случуваат

Кога започнав со курсот после Детоксикацијата, во првите вежби од Објективите некако бев без волја, а сега се чувствувам добро, весел, храбат и горд на своите победи. Со секојдневното работење на курсот дојдов до заклучок дека од вежбите бев некако обесхрабрен па победите и сознанијата не доаѓаја многу до израз. Тие сознанија стојат во мене, го увидов тоа откако размислив за нешта за кои сум способен да ги направам.

Претходно во животот не сум отфрлал ништо од мене, сега работејќи сам на себе знам што да отфрлам од мене и од мојата околина. Прво и основно зависноста за дрога, па после и некои навики што ги имам и ги влечам со себе од времето кога користев дроги. Тоа ќе ми помогне да си стојам на зборот. Исто би ги отфрлил и некои лица од мојот живот што ми прават препреки на патот да бидам ослободен од дроги.

„Конечно функционирам подобро..“

Гледам дека сум способен да комуницирам со секој, како тука со луѓето во мојата околина, исто така би можел да имам добра комуникација и со фамилија, пријатели и колеги. Во сите области можам да воспоставам добра комуникација и да станам посвесен во некоја дедна ситуација. Последниов период забележав и дека си ја средувам почесто и пооптимално мојата околина, знам како да си ги подредам предметите и со тоа ми е полесно. Конечно функционирам подобро, секој циклус што ќе го започнам се стремам да го завршам до крај, самата совест не ми дава да го оставам недовршен.

Студент на Нарконон Балкан – Ф.В.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА