Ја Надмудрив Зависноста

Откако желбата за дрога е засекогаш отстранета и физичката страна од зависноста е искоренета, време е да посветиме внимание на причините поради кои лицето воопшто започнало да зема дрога.

Успех на Студент во Нарконон Балкан

“Кога го започнав курсот Надминување на нестабилноста во животот почувствував манифестации како никогаш до сега.

Не можев да поверувам дека од читањето на книгата ќе ми се јават сите тие потешкоти.

Благодарение на оваа книга осознав многу интересни работи.

Најпрво осознав кои се карактеристиките на антисоцијалните и социјалните личности, потоа осознав дека треба реално да ги анализирам личностите во мојот живот, а не со доза на антагонизам.

Најголемата победа што ја имам од завршувањето на овој курс е тоа што осознав која е причината поради која земав дрога.

Од кога го осознав ова знам дека повеќе нема да користам дрога, затоа што сега го имам тоа што ми требало, а тоа е доброто расположение и среќата кои претходно ги пронаоѓав во дрогата.

Сега сум искрено и вистински премногу среќна и немам повеќе потреба од неа.“

К.Г.—СТУДЕНТ ВО НАРКОНОН БАЛКАН

АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as a Marketing and Promotions Manager at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА