Како делуваат дрогите врз умот?

(Слика од www.pexels.com)

Доведувањето на лицето во сегашно време не е целосен одговор. Лековите го поматуваат умот до тој степен што ослободувањето на лицето од овие ефекти бара прецизен и темелен пристап. Така, вистинските инциденти од неговиот ум поврзани со дрогата, исто така мора да се решат во низа специјални вежби наречени ОБЈЕКТИВИ од кои е сочинета програмата на Нарконон. Искуствата што ги имала личноста при земањето дрога се првите што треба да се решат со овие точни чекори. Набојот во умот што се акумулирал околу овие инциденти е на овој начин ослободен.

Единиците на внимание кои биле заробени од дрога, лекови и алкохол се ослободуваат, а менталните маси што ги предизвикуваат дрогите се бришат. Земањето на дрога, исто така, секогаш има бројни несакани физички сензации, емоции, ставови и други чувства поврзани со тоа.

Благодарение на објективите, лицето ги адресира несаканите чувства поврзани со одредени дроги кои ги земала во текот на минатото. Кога тие се целосно справени, лицето е целосно ослободено од нивниот рестимулативен ефект.

Во центарот за рехабилитација Narconon Balkan, ние им помагаме на нашите клиенти да постигнат вистинска рехабилитација. Таа започнува со помагање на секој човек да се ослободи од остатоците кои се наталожиле во годините поминати како зависник, а потоа продолжува да ги поучува на животните вештини кои им се потребни за вистинска и трајна трезвеност.


Ако имате некои прашања или знаете некој на кого му треба помош, посетете ја нашата веб страна www.narconon-balkan.org или јавете се на.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

Drug problem does not destroys only the addict, but also the people around him who love him. At Narconon, we are dedicated to one thing: helping you overcome addiction for good. The unique Narconon program offers unprecedented results.

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА