Комплетна промена

Narconon Balkan
(Слика од PhotoMet/Shutterstock.com)
 

Денес сфатив колку сум бил неодговорен и не сум покажувал никаков интерес за луѓето во минатото. Секогаш сум го гледал само мојот личен интерес, сум бил премногу саможивен. Сега работите ги гледам разумно и од друг аспект, знам што е добро а што е лошо. Сега се осеќам како една конструктивна личност и за мојата возраст ми е должност да придонесувам било каде и да се наоѓам во иднина. Да настојувам да бидам добар пример за помладите и ваквото мое конструктивно однесување знам дека ќе се рефлектира на моите деца затоа што секое дете учи од својот родител.

„Сега сум чесен и одговорен пример за моите деца и лојален сопруг за мојата жена.“

Благодарение на Нарконон Балкан и на курсот Лични Вредности јас повеќе не сум себичен и саможивен, помагам на луѓе што стварно вреди да се помогне и придонесувам за нивниот среќен живот. Сега сум чесен и одговорен пример за моите деца и лојален сопруг за мојата жена.

К.И., Студент на Нарконон Програмот


АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА