ОДЛУКА сега, темел за мојата иднина

Narconon Balkan
(Слика од sutadimages/Shutterstock.com)
 

Прекрасен период каде се запознав самиот себе во нова единица време, каде ми се вратени чуствата и емоците кои претходно некаде попатно ми беа изгубени. Воспоставив контакт помеѓу моето тело и мојот ум. Разбрав дека сум битие кое што зрачи со многу поголема енергија од она што мислев дека ја имам и дека сето она што го вадам од себе ми се враќа назад. Одлуките кои што ги носам сега ми се темел за мојата иднина. Ако моите акции го задоволуваат мојот дух и не ми наштетуваат мене како на личност нема како да направам погрешен чекор кој ќе ми наштети во иднина, затоа што го живеам моментот и затоа што го правам она што ме прави мене среќен исто и моето опкружување. Фала Нарконон Балкан без оваа програма немаше да ги знам виталните чекори за среќен и мирен живот, без оваа програма немаше да ги знам чекорите на дејствување за мојата сегашност и за мојата иднинa.

Г.Ч., студент на Нарконон Програмата


АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА