Постигнување на Целите 

(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)
 

Имам супер успеси од објектив вежбите. Најпрво осеќам поголема одговорност за работите околу мене, за мојот живот и за мојата фамилија. Имам некое прекрасно чувство на свесна единка и се осеќам полн со живот. Гледам што би можело да ми претставува потешкотии, порано бегав од работа и од обврски, кога моите ќе ми кажеа нешто јас не ги слушав, сега го немам тој проблем.

Сфатив дека одлуката која ја имам морам да ја следам и не смеам да дозволам било кој да ме измести од постигнувањето на моите цели. За време на објективите увидов дека потребна е борба за да ги постигнам моите цели. Многу битно е и тоа што кога двајца или повеќе лица имаат иста цел и се поддржуваат, постигнувањето на целта е полесно и успесите се поголеми.

Со правењето на објектив вежбите заклучив дека од мене е потребно да помагам во општеството и да правам добри дела. Со тоа побрзо и полесно го постигнувам посакуваниот резултат и емотивно сум исполнет. Јас сум среќен а исто среќна е и мојата фамилија.

Сакам да му се заблагодарам на супервизорите кои одвоија време да ми помогнат за да излезам како победник во оваа борба. 

Студент на Нарконон Балкан—Б.И. 

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА