Сега знам како понатаму во животот

(Слика од Rdrgraphe/Shutterstock.com)

Откако го прочистив телото и се стабилизирав во просторот, јас ја изучив книгата за “Надминување на Нестабилноста во Животот”.

Од неа научив многу работи кои ќе ми бидат корисни за понатака во мојот живот.

Пред се научив како да ја препознаам и како да ја надминам причината за нестабилноста во мојот живот.

Научив дека не треба да се проценуваат луѓето според нивното однесување; така можам да повредам непотребно погрешна личност, која можеби подоцна во мојот живот ќе има важна улога.

Научив врз основа на што треба да одлучувам кои личности е потребно да се во моја околина, со кои треба да се дружам; а кои личности ми се непотребни.

Сега можам да се справувам со секој, го научив правилниот начин.

Сега можам да препознавам супресии, инвалидизации и на смирен и позитивен начин да ги справам без да избувнувам.

Сега исто така знам како, и можам да откријам антисоцијална личност (“која се крие”), да ја отстранам од мојот живот, со тоа да се ослободам, да се спасам од неа, да не потклекнам.

Сега знам како да бидам среќен.

Знам како понатаму во животот.

Д.Т.—СТУДЕНТ ВО НАРКОНОН БАЛКАН


За да ја зачуваме приватноста сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.

АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as Director of Promotion & Marketing at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА