Треба да се зачува општеството во кое припаѓаме

Man sitting outside after rehab - Narconon Balkan
Јас денес како личност која сега е ослободена од дроги и алкохол, за разлика од претходно, поинаку, многу поинаку го гледам општеството на кое припаѓам.

Претходно јас од општеството само гледав како да искористам било што, но буквално било што, со најразлични мои деструктивни и крајно неетични дејствувања, но денес тоа е сменето, јас со секој еден човек без разлика дали е млад, дали е стар, ќе имам добра и културна комуникација. Истата комуникација ќе ја имам и со било кој човек од било која религија—муслимани, роми, итн.

Поттикнувањето на омраза спрема општеството повеќе не ми паѓа на памет и штетите спрема општеството сега за мене се минато. Бидејќи ако се однесуваме неетички со деструктивни акции спрема општеството со сигурност ќе ни се врати. Ова го кажувам бидејќи тоа го осетив, но благодарение на Нарконон Балкан и мојата упорност за подобро однесување спрема општеството сето тоа сега ми се одразува со личност ослободена од алкохол и дроги и кон тоа како да бидам добар пример за Општеството.

Треба да се зачува Општеството во кое припаѓаме бидејќи без него сум никој и ништо.

Д.Н.—Студент на Нарконон Балкан


За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.

АВТОРОТ

Filip Fidanovski

Filip is a Narconon Graduate who is now working as Director of Promotion & Marketing at Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА