„Си ги вратив ќерките и семејството“

Во Нарконон дојдов како скршен. Бев повреден, емоционален. Без грижа за себе и семејството

Неможам да поверувам што пропуштав од животот, бидејќи бев на дроги. И кога конечно си го повратив тоа, сфатив дека е готово, тоа беше на половина од програмот.

Сé започна да се подобрува, со комуникациските вежби, програмата за детоксикација, витамините, новите алатки за животот, за да бидам подобра личност.

Ноќта, на дипломирањето можев да кажам дека повторно му давам живот на семејството. Делот од нивните срца што недостасуваше беше повторно вратен.

Нарконон ми го спаси животот. Без него, немаше да бидам овде. Немаше да имам жена, или семејство,немаше да имам две прекрасни ќерки.

Ми го врати назад животот.

Повеќе спотови