Ги соочив штетните постапки од минатото

Лични Вредности Курс Практична задача
(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)

На курсот „Лични вредности“, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски. Студентите учат постапка која им овозможува да преземат целосна одговорност за нивните лоши постапки од минатото и на тој начин доживуваат олеснување од траумите и вината кои се поврзани со нив. До крајот на овој курс, студентите ќе бидат подготвени да го остават минатото зад себе и да тргнат напред кон една позитивна иднина.

Приказна за успех од студент кој го заврши овај чекор

Победата од курсот Лични Вредности е тоа што научив што е тоа етика, право и морал. Од големо значење е и тоа што научив што се тоа штетни постапки и како тие влијаат на мене.

Ја изработив практичната задача од курсот и ги соочив штетните постапки од минатото, па сега сум сигурен дека нема никогаш во животот повторно да западнам во дупката во која што бев. Дефенитивно ќе го применувам знаењето кое го стекнав на овај курс.

Студент на Нарконон Балкан – М.А

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА