Најголемо добро и Најдобар опстанок

Нарконон Балкан

Со започнување на курсевите за вештини за живеењето во Нарконон првичното нешто што го научив и многу битно за мене е тоа како да учам, на тој начин побрзо го сфаќам материјалот и имам поголемо разбирање за него.

Од првиот курс се здобив со курсеви информации, видов и осознав која е причината што сум бил нестабилен во животот. Како ми одело добро па ми тргнало лошо, како сум ги решавал проблемите и зошто сум постанал неразумен. Така видов дека во моето опкружување имало два типа на луѓе, едни кои ми посакуваат успеси а други кои ми посакуваат неуспеси. Сега ми е реално зошто сум бил нестабилен во животот. Од овај курс дознав кои луѓе се добри и посакуваат успеси на другите а кои се против доброто и посакуваат неуспеси на луѓето и на општествотот.

Студент на Нарконон Балкан – Ф.В.

Со помош на етиката си ја повратив самодовербата и почитта кон себе. Работејќи го курсот успеав да ги кренам искреноста и чесноста на поголемо ниво, научив и дознав што е добро а што лошо, што е правилно а што неправилно и како треба да живее една личност ослободена од дроги. Овај курс ми оствари најголемо добро за мојот опстанок и ме стави на патото кон дисциплината.

Во последниот курс ги научив состојбите, нивните формули и значењето како би остварил најголемо добро и најдобар опстанок за сам себе, за фамилијата или за некој бизнис. Со искачувањето на состојбите осетив вистински резултати кои ме направија стабилен и среќен во животот. Успеав да направам најголемо добро за себе, фамилијата и групата во кој припаѓам.

Студент на Нарконон Балкан – Ф.В.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА