Последици од несправени комуникации

Курс „Лични Вредности“

Курс „Лични Вредности“

На курсот „Лични вредности“, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски. Студентите учат постапка која им овозможува да преземат целосна одговорност за нивните лоши постапки од минатото и на тој начин доживуваат олеснување од траумите и вината кои се поврзани со нив. До крајот на овој курс, студентите ќе бидат подготвени да го остават минатото зад себе и да тргнат напред кон една позитивна иднина.


Man excercising
(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)
 

Приказна за успех од студент на овој чекор од програмата

За време на работењето на практичната задача од курсот Лични Вредности дознав дека сум премолчувал често и често сум дозволувал да бидам под влијание на други луѓе. Од немоќ да ги справувам потиснувачките комуникации од луѓето во моето опкружување, моето незадовлоство сум го изразувал кон фамилијата и со тоа сум им создавал проблеми. 

Увидов дека поради некои невозвратени комуникации сум започнал да се докажувам пред другите во негативна смисла и поради тоа сум поддржувал деструктивни акции. Исто така сфатив дека од тие невозвратени и несправени комуникации сум бил незадоволен од себе си и постојано сум чувствувал некоја несигурност во мене. 

Студент на Нарконон Балкан — Б.И.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА