Животот е краток и треба максимално да го живееме

Среќен трезен човек на езерото
(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.)

Со учењето и работењето на курсот Надминување на Нестабилноста во Животот сфатив дека распознавањето на карактеристиките на луѓето околу мене е од витална важност за мене и за мојот начин на дејствување.

Увидов дека сум имал голем недостаток со тоа што не сум знаел правилно да ги анализирам луѓето во мојата околина. Среќен сум што го научив тоа и ми даде голема сигурност во мене. Со анализирањето заклучив кои ми се социјалните а кои антисоцијалните луѓе, во многу случаи си ги најдов и моите грешки и добив големо духовно олеснување откако им се извинав за моите грешки на луѓето кои се добри по моето здравје и откако конечно успеав да ги исфрлам од мојот живот тие луѓе кои се штетни по моето здравје.

„Животот е краток и треба максимално да го живееме само како социјални личности.“

Истоко така се научив како да бидам подобар, посоцијален и максимално ќе се трудам да не правам антисоцијални постапки, заота што сега гледам колку се лоши. Животот е краток и треба максимално да го живееме само како социјални личности. Во животот Бог одбира кои ќе ни бидат роднини и колеги на работа, но ние самите си одбираме кои ќе ни бидат другари и пријатели.

Студент на Нарконон Балкан – Н.А.

АВТОРОТ

Narconon Balkan

НАРКОНОН БАЛКАН

ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДРОГА

Добијте помош сега
ЈАВЕТЕ СЕ НА