НАЈНОВИ ВЕСТИ

Поголема Свесност и Правилно Расудување

Во овај дел од Нарконон програмата во курсот “Лични Вредности” ги увидов и сватив суштинските правила и принципи кои една личност треба да ги научи, поседува и употребува за да води успешен и исполнет живот со позитивни емоции, да го зголеми својот опстанок на високо ниво до момент на благосостојба.

прочитај повеќе...

Осознав од каде произлегувале сите мои проблеми

Со курсот “Надминување на нестабилноста во животот“ многу работи ги сватив појасно за својот сопствен живот. Осознав од каде произлегувале сите мои проблеми и кои последици се случувале поради тоа.

прочитај повеќе...

ДРОГАТА НЕ Е ТВОЈ ПРИЈАТЕЛ

Со самото пишување на лошите работи кои што сум ги направил во минатото, забележав дека се започнало со првото пробување на марихуаната.

прочитај повеќе...

МОЖАМ ДА УСПЕАМ

Зголемено внимание. Поголема фокусирност. Посигурна во тоа што го правам. Ова се само дел од придобивките што ги имам благодарение на вежбите. Во текот на вежбите, во еден момент, почувствував огромна самодоверба, мојата контрола беше многу попрецизна.

прочитај повеќе...

Само со упорност и истрајност ќе успеам

Нарконон Програмата им помага на Студентите да си ги подобрат своите вештини и способности кои ги имале претходно, но поради нивната зависност не можеле целосно да се изразат. Студент на Нарконон Програмата ги споделува своите успеси: Многу сум среќен што почнав да бидам истраен во работите.

прочитај повеќе...

Свесноста ми е зголемена

Благодарение на една од вежбите кои се дел од Нарконон Програмата станав поориентиран во просторот. Свесен сум за предметите околу мене, сум повнимателен кога се движам во просторот. Боите ми изгледаат поживи . Дојдов до заклучок дека кога брзам не успевам да го постигнам тоа што го сакам.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Животот е краток и треба максимално да го живееме

Поспособен за да успеам

Невозможното го направив возможно и се извадив од жив пекол

Конечно сум сигурен дека можам да живеам без дроги!

Победи од Детоксикацијата - Нов Живот

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ