НАЈНОВИ ВЕСТИ

Поспособен за да успеам

Соочувањето за штетните постапки кои ги имам направено во минатото ми е зголемено и подготвен сум да превземам одговорност за оние кои можам да ги поправам.

прочитај повеќе...

Животот е премногу убав кога си ослободен од дроги

За неполн еден месец функционирајки надвор од центарот како човек ослободен од дроги видов дека животот е премногу убав. Првите неколку дена ми беа тешки, поминувајки покрај местата каде што сум земал дрога во минатото имав неудобно чувство и постојано се вртев и гледав што се случува таму.

прочитај повеќе...

За да опстанам треба да бидам чесен

Откако желбата за дрога е засекогаш отстранета и физичката страна од зависноста е искоренета, студентите кои се на програмата на на нарконон посветуваат внимание на причините поради кои лицето воопшто започнало да зема дрога.

прочитај повеќе...

Се чуствувам како херој

Изучувајќи го курсот “Лични Вредности“ и согледувајќи ги сите штетни постапки кои сум ги направил спрема самиот себеси, а и другите околу мене, дознав и сфатив појасно како сум се однесувал спрема својот личен живот, своето тело и мојот ум заедно со својот опстанок.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Животот е краток и треба максимално да го живееме

Поспособен за да успеам

Невозможното го направив возможно и се извадив од жив пекол

Конечно сум сигурен дека можам да живеам без дроги!

Победи од Детоксикацијата - Нов Живот

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ