НАЈНОВИ ВЕСТИ

Narconon Balkan in Приказна за успех
1, септември 2022

Променување на Начинот на Живот

Со помош на курсот Надминување на Нестабилноста во Животот научив како вистински да воочам кои луѓе ми се пријатели а кои луѓе се преправаат дека ми се пријатели. Научив како да ги препознавам луѓето во мојата околина и едноставно ги отворив очите.

прочитај повеќе...

Најава за мојот нов живот без дроги

Jaс бев компјутер полн со вируси, неупотреблив и никој никаква корист од мене немаше.

прочитај повеќе...

Важноста на Етиката и Одговорноста

На курсот Лични вредности, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски. Студентите учат постапка која им овозможува да преземат целосна одговорност за нивните лоши постапки од минатото и на тој начин доживуваат олеснување од траумите и вината кои се поврзани со нив.

прочитај повеќе...

Последици од несправени комуникации

На курсот „Лични вредности“, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски.

прочитај повеќе...

Поспособен за да успеам

Соочувањето за штетните постапки кои ги имам направено во минатото ми е зголемено и подготвен сум да превземам одговорност за оние кои можам да ги поправам.

прочитај повеќе...

Ги соочив штетните постапки од минатото

На курсот „ Лични вредности “, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Нов стил на живот – Drug Free

Доста е деструкција!

Животните потешкотии сега ми се предизвици

Размислувам во решенија – не во проблеми

Силен пред бариерите

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ