НАЈНОВИ ВЕСТИ

Како да им се помогне на младите да не посегнат по дроги?

Тука доаѓаме до прашањето за квалитетно минување на слободното време и до прашањето што на младите луѓе градовите им нудат како алтернатива. Треба да им се обезбедат лесно достапни простори, да се изградат игралишта, за да можат децата во градот да играат, да се дружат.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
6, август 2019

Пријателите и Комуникацијата

Оваа објектив вежба за мене беше многу успешна поради тоа што видов дека навистина се менувам како личност.

прочитај повеќе...

Што е хероин?

Пријатели? Што ќе ти се пријатели ако немаш хероин? Наместо да искочам преку викенд со пријатели и да потрошам 20 евра за искачање ќе си купам хероин. Ќе си седам сама дома и цела вечер ќе се дружам со фолијата.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Што постигнав со завршувањето на курсот Објективи?

Лошите луѓе и моите Одлуки

Злоупотреба на Седативи и Хипнотици

Сигурност и Самодоверба на највисоко ниво

Објективите и Сегашноста

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ