НАЈНОВИ ВЕСТИ

Тајната на Опстанокот – Лични Вредности

Овој курс ќе ви помогне да ги воспоставите темелите и ќе ве снабди со податоци за донесување одлуки за да можете да имате самодоверба дека ќе го направите вистинското нешто, за што и да е, а се однесува на вас.

прочитај повеќе...

Неизбежно е да имам Убав и Среќен животСо завршувањето на практичната задача од курсот

Многу научив од овој дел на програмата и многу ми се смени погледот на животот. Увидов дека сум водел многу нездрав и расипнички живот проследен со штетни постапки како кон самиот себе така и кон сите околу мене. Сфатив дека и за најмалите грешки треба да сум свесни и да ги справувам на време затоа што секоја таква грешка може да биде почеток на спиралата на опаѓање.

прочитај повеќе...

Етиката - Учењето за исправно и погрешно

Во курсот Лични Вредности првото нешто што го научив е етиката – учењето за исправно и погрешно, што повеќе носи добро а што лошо, и според тоа пред да донесам одлука да направам нешто да размислам дали тоа ќе биде добро или лошо. Претходно без размислување, механични правев само лоши акции кои ми правеа штета, најпрво на самиот себеси па потоа на моето семејство, групата и општеството.

прочитај повеќе...

Поставив цврсти темели за нов живот

Со завршување на курсот се осеќам како нов човек.

прочитај повеќе...

Нова личност благодарение на курсот Лични Вредности

Со завршување на курсот Лични Вредности станав нова личност со други концепти и други гледишта кон животот. Станав многу по разумен и по етичен. Открив како навистина треба да се однесува една личност кон себе, кон семејството, кон пријателите и кон целото општество.

прочитај повеќе...

Поголема Свесност и Правилно Расудување

Во овај дел од Нарконон програмата во курсот “Лични Вредности” ги увидов и сватив суштинските правила и принципи кои една личност треба да ги научи, поседува и употребува за да води успешен и исполнет живот со позитивни емоции, да го зголеми својот опстанок на високо ниво до момент на благосостојба.

прочитај повеќе...

Дознав кои се моите лични вредности

Во текот на Нарконон програмата со помош на едукацијата од курсевите , степенот на свесност и разумност ми е на максимум, и од таа гледна точка можам да резимирам во какви групи сум бил, сум во моментов и во какви ќе бидам во иднина.

прочитај повеќе...

Се чуствувам како херој

Изучувајќи го курсот “Лични Вредности“ и согледувајќи ги сите штетни постапки кои сум ги направил спрема самиот себеси, а и другите околу мене, дознав и сфатив појасно како сум се однесувал спрема својот личен живот, своето тело и мојот ум заедно со својот опстанок.

прочитај повеќе...

Никогаш не сум била посреќна и поослободена

Додека патував низ овој дел од курсот се запознав со многу нови гледишта, искусив многу силни и интересни работи за мене и за мојата личност. Низ патувањето првиот стоп ми беше амфетаминот кој ми предизвикуваше многу непријатности, но сега си простив на себеси дека сум го земала.

прочитај повеќе...

Марихуаната е исто така опасна како и сите други дроги

Деновиве правам анализа за штетните постапки кои сум ги правела во минатото додека сум користела марихуана, пред да ја правам анализата имав цврст став дека марихуаната не е дрога и дека не ти прави ништо лошо.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Од изгубена личност станав продуктивен член на општеството

Моќта на новогодишната одлука

Ништо не ме спречува да живеам убав и мирен живот

Не сум отпишаниот

Барајќи помош, добив нова шанса за живот

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ