НАЈНОВИ ВЕСТИ

Filip Fidanovski in Oбјективи
16, јануари 2020

Способноста да се види светот околу себе јасно

Лицето кое користело дроги посакува да живее еден нормален живот и сака да биде способен да ги разрешува ситуациите во својата средина. На жалост, дрогите го онеспособуваат да ги прими сите потребни сензорни информациим, неопходни за да работи со успех.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
14, јануари 2020

Спремен за нов живот

Нов ден и нови победи. Денес стварно се чувствувам многу весело. Во текот на работењето на објектив вежбата добив многу сознанија и многу бизнис идеи, што за разлика од пред три месеци и некој да ми ги спомнеше овие идеи јас само ќе ги игнорирав поради тоа што немав сила а ниту пак волја за да направам нешто.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
13, јануари 2020

Шанси за нов многу подобар и поквалитетен живот

За време на денешната објектив вежба секој момент со секој предмет беше посебен и прекрасен, секој предмет за мене симболизира нешто, пехарот ми симболизира успех, цвеќињата живот итн.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
11, јануари 2020

Комуникациски вежби - првиот дел од курсот Објективи

Програмата на Нарконон, веднаш после Детоксикацијата се прават уникатни вежби кои ги подобруваат способностите за комуникација и контрола. Овие вежби имаат за цел да го обучат лицето да ги испорачува Објективите. Следуваат приказни за успех од две лица кои заеднички успешно го завршија овој чекор.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
27, декември 2019

Го сакам животот и сакам да уживам во него

Конечно се чувствувам слободен. Толку долго време, десетици години наидував и налетував на недоразбирање и неверување од страна на другите, од страна на моите родители и другари…

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
23, декември 2019

Ми стана навика да ги соочувам проблемите и да ги решавам

За време на денешната објектив вежба ја осетив позитивната промената на начинот на кој размислувам. За проблемите во мојот живот почнав да размислувам каде е изворот или поточно кај сум згрешил што сум стигнал во лоша состојба.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
16, декември 2019

Човекот е жив до таа мера до која може да комуницира

Под комуникација подразбираме размена на идеи помеѓу две лица (или било кое нешто кое може да прими, пренесе или прати комуникација). „Човекот е жив до таа мера до која може да комуницира“ напишал Л. Рон Хабард .

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
4, декември 2019

Соочувањето и моето внимание

Кога започнав да ја правам вежбата „Соочување“ имав бројни пречки кои ме попречуваа во работењето се додека не постигнав удобно да се чувствувам и целото внимание да ми биде насочено кон лицето со кое ја работев важбата.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
13, ноември 2019

Мојата одлука да Бидам Таму и да Соочувам

(За да ја зачуваме приватноста, сликата која ја прикажуваме не го прикажува директно Нарконон студентот или студентот кој има завршено Нарконон програм.) За време на вежбата биди таму сватив дека јас можам да контролирам какви мисли ќе имам и дали ќе дозволам да влијаат на мене.

прочитај повеќе...

Filip Fidanovski in Oбјективи
14, август 2019

Што постигнав со завршувањето на курсот Објективи?

На курсот објективи постигнав преубави победи, успеси и способности. Почнав да размислувам подобро и побрзо од претходно, куминикацијата како со луѓе така и со предмети ми е многу подобра, почнав да си го организирам животот и местото каде се наоѓам за да можам полесно да функционирам.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Способноста да се види светот околу себе јасно

Спремен за нов живот

Шанси за нов многу подобар и поквалитетен живот

Комуникациски вежби - првиот дел од курсот Објективи

Го сакам животот и сакам да уживам во него

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ