НАЈНОВИ ВЕСТИ

Најава за мојот нов живот без дроги

Jaс бев компјутер полн со вируси, неупотреблив и никој никаква корист од мене немаше.

прочитај повеќе...

Важноста на Етиката и Одговорноста

На курсот Лични вредности, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски. Студентите учат постапка која им овозможува да преземат целосна одговорност за нивните лоши постапки од минатото и на тој начин доживуваат олеснување од траумите и вината кои се поврзани со нив.

прочитај повеќе...

Најголемо добро и Најдобар опстанок

Со започнување на курсевите за вештини за живеењето во Нарконон првичното нешто што го научив и многу битно за мене е тоа како да учам, на тој начин побрзо го сфаќам материјалот и имам поголемо разбирање за него.

прочитај повеќе...

Последици од несправени комуникации

На курсот „Лични вредности“, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите. Тие почнуваат да ги препознаваат нивните вистински обврски.

прочитај повеќе...

Анализирање личности од мојот живот - чекор поблиску до целта

Работејќи го курсот Надминување на Нестабилноста во Животот искусив доста добри победи и придобивки кои ќе ми служат понатаму. Научив како да ги распознавам и анализирам луѓето во мојата околина. Од практичната задача научив доста доволно работи.

прочитај повеќе...

Поголеми шанси за успех во животот

Можам да ги разликувам состојбите и да ги применувам нивните формули, секако дека ќе работам на тоа да ги вметнам во секојдневието на мојот живот и да можам полесно и побрзо да ги решавам ситуациите на кои ќе наидам во иднина.

прочитај повеќе...

Поголема Сигурност со Менување на Состојбите во Животот

Пријатно сум изненаден од курсот Менување на состојбите во животот, посебно од алатките кои се користат за надоградување на состојбата во која што можеме да дојдеме во одреден период од животот. На секој курс имав придобивки и победи до сега, но овој курс е шлагот на тортата.

прочитај повеќе...

Неизбежно е да имам Убав и Среќен животСо завршувањето на практичната задача од курсот

Многу научив од овој дел на програмата и многу ми се смени погледот на животот. Увидов дека сум водел многу нездрав и расипнички живот проследен со штетни постапки како кон самиот себе така и кон сите околу мене. Сфатив дека и за најмалите грешки треба да сум свесни и да ги справувам на време затоа што секоја таква грешка може да биде почеток на спиралата на опаѓање.

прочитај повеќе...

Животот е краток и треба максимално да го живееме

Со учењето и работењето на курсот Надминување на Нестабилноста во Животот сфатив дека распознавањето на карактеристиките на луѓето околу мене е од витална важност за мене и за мојот начин на дејствување.

прочитај повеќе...

Поспособен за да успеам

Соочувањето за штетните постапки кои ги имам направено во минатото ми е зголемено и подготвен сум да превземам одговорност за оние кои можам да ги поправам.

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Фокус на Иднината

Евидентна Промена

Самоуверена и Храбра

Вратен на вистинскиот пат

Победник

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ