НАЈНОВИ ВЕСТИ

Анализирање личности од мојот живот - чекор поблиску до целта

Работејќи го курсот Надминување на Нестабилноста во Животот искусив доста добри победи и придобивки кои ќе ми служат понатаму. Научив како да ги распознавам и анализирам луѓето во мојата околина. Од практичната задача научив доста доволно работи.

прочитај повеќе...

Поголеми шанси за успех во животот

Можам да ги разликувам состојбите и да ги применувам нивните формули, секако дека ќе работам на тоа да ги вметнам во секојдневието на мојот живот и да можам полесно и побрзо да ги решавам ситуациите на кои ќе наидам во иднина.

прочитај повеќе...

Поголема Сигурност со Менување на Состојбите во Животот

Пријатно сум изненаден од курсот Менување на состојбите во животот, посебно од алатките кои се користат за надоградување на состојбата во која што можеме да дојдеме во одреден период од животот. На секој курс имав придобивки и победи до сега, но овој курс е шлагот на тортата.

прочитај повеќе...

Неизбежно е да имам Убав и Среќен животСо завршувањето на практичната задача од курсот

Многу научив од овој дел на програмата и многу ми се смени погледот на животот. Увидов дека сум водел многу нездрав и расипнички живот проследен со штетни постапки како кон самиот себе така и кон сите околу мене. Сфатив дека и за најмалите грешки треба да сум свесни и да ги справувам на време затоа што секоја таква грешка може да биде почеток на спиралата на опаѓање.

прочитај повеќе...

Животот е краток и треба максимално да го живееме

Со учењето и работењето на курсот Надминување на Нестабилноста во Животот сфатив дека распознавањето на карактеристиките на луѓето околу мене е од витална важност за мене и за мојот начин на дејствување.

прочитај повеќе...

Поспособен за да успеам

Соочувањето за штетните постапки кои ги имам направено во минатото ми е зголемено и подготвен сум да превземам одговорност за оние кои можам да ги поправам.

прочитај повеќе...

Ги соочив штетните постапки од минатото

На курсот „ Лични вредности “, студентите учат како се губат личните вредности и како да си ги повратат истите.

прочитај повеќе...

Етиката - Учењето за исправно и погрешно

Во курсот Лични Вредности првото нешто што го научив е етиката – учењето за исправно и погрешно, што повеќе носи добро а што лошо, и според тоа пред да донесам одлука да направам нешто да размислам дали тоа ќе биде добро или лошо. Претходно без размислување, механични правев само лоши акции кои ми правеа штета, најпрво на самиот себеси па потоа на моето семејство, групата и општеството.

прочитај повеќе...

Поставив цврсти темели за нов живот

Со завршување на курсот се осеќам како нов човек.

прочитај повеќе...

Менување на Состојбите во животот

Менување на Состојбите во животот Бидејќи користењето на дрога и алкохол честопати произлегува од неспособноста да се излезе на крај со предизвиците, од суштинска важност е некогашните зависници да научат конструктивни вештини за решавање на проблеми кои ќе им помогнат да водат живот без употреба на

прочитај повеќе...

НЕОДАМНЕШНИ ВЕСТИ

Животна Приказна за Успех

Анализирање личности од мојот живот - чекор поблиску до целта

Поголеми шанси за успех во животот

Ризици од возење под дејство на Алкохол

Постигнување на Целите

ПОПУЛАРНИ ВЕСТИ